УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО

МЕДИЕН ПОРТАЛ ПОЗНАНИЕ-БГ

Регламент за сътрудничество

Условията и реда за сътрудничество с Познание-Бг са описани в няколко точки,
които Ви молим да прочетете внимателно и да прецените обстойно преди да се свързвате с нас.
Организационната политика на Познание-Бг е създадена с цел да гарантира коректността, яснотата и реда на двустранните взаимоотношения, което за нас е предпоставка за ползотворно и дълготрайно съвместно сътрудничество.
Благодарим Ви !

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Познание-Бг предлага сътрудничество в следните направления и при следните условия:

 

  1. Проявяващите интерес за сътрудничество с нас специалисти трябва да подготвят кратко експозе за себе си, прeдставящо техния професионален опит и практика, мотивацията им за работа и развитие в тази област, както и очаквания за сътрудничество и съвместната работа с Медиен Портал Познание-Бг  www.poznanie-bg.com

При интерес пишете ни на e-mail : znanie.bg@gmail.com
При свободни работни позиции одобрените кандидати за сътрудници ще бъдат поканени на интервю за събеседване.

2. Медийно и продуцентско партньорство и подкрепа за инициативи в сферите на образованието, културата и изкуството.
Подкрепа за деца в нужда. Подкрепа за талантливи деца. Подкрепа за национално значими каузи.

II. ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Образователен Център Познание-Бг www.poznanie-bg.com
не сътрудничи и не влиза в медийни, продуцентски и партньорски взаимоотношения с:

– организации или лица, практикуващи екстрасенски, астрологични, езотерични и паранормални форми и методи на работа

– проекти включващи елементи на алтернативни влияния, като Йога, Рейки и всякакви подобни и чужди на Православната вяра духовни практики

– идеи и проекти, обиждащи или накърняващи правата на човека, неговата раса, етнически произход или достойнство

– инициативи, уронващи морала, историята и културните достижения на обществото

17.04. 2008 г. / Решение на Управителния съвет
Познание-Бг www.poznanie-bg.com ; www.poznanie.dir.bg

 

МЕДИЕН ПОРТАЛ ПОЗНАНИЕ БГ

Познание-Бг се разви през годините, като интернет медия с полезни, вдъхновяващи и градивни публицистични материали ( текстови, видео, слайд и фоторепортажи )
Растящата не само в България но и по света популярност на Познание-Бг, показва правилната насока на проекта – а именно да се показва добрия пример, онова което възпитава, насърчава и вдъхновява доброто у човека

Създаден като български проект, приоритетно се набляга на публикации, които сплотяват, вдъхновяват и обединяват българското общество – история, духовност, бит и култура. В тази насока стартира през 2010 г. и образователния национален проект „Родолюбие”. Но почитателите на Познание-Бг отдавна не са само български граждани. Статистиките сочат за нарастващи ежедневни посещения от цял свят, включително от всички континенти.
Чужденци – читатели на сайта редовно превеждат на страниците си във Facebook откъси от публикации на Познание-Бг.
Анализите сочат растящ интерес на чужди граждани към публикации, свързани с:
-историческите моменти в България,
– клипове и статии за Православната вяра,
– обрзователно-информационните публикации за най-интересните природни забележителности на страната ни.

Познание-Бг стои в медийното пространство като информационен канал за всеки, който иска да опознае най-доброто от България.

Със сигурност и занапред екипа на Познание-Бг ще се стреми да представя най-добрите, полезни и вдъхновяващи истории, новини и теми, изпълнявайки по този начин идеята и смисъла на съществуването си в медийното пространство – а именно да се носи полезност на читателите, с което никога и при никакви условия екипът на медията няма да прави компромис.

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО ВИ!

ПОЛИТИКА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Съдържанието, намиращо се на този сайт (www.poznanie-bg.соm), е защитено от авторско право и всяко неразрешено използване на материали на този сайт може да наруши законите за авторски права, търговски марки и други. Имате право да преглеждате, копирате, отпечатвате и изтегляте материалите на този сайт само за лична, нетърговска употреба и с информационна цел, при условие, че цитирате точно и коректно, запазвате всички защитени с авторско право и други права за собственост в оригиналното съдържание върху всички копия на съдържанието и посочвате линк към сайта www.poznanie-bg.соm. Нямате право да променяте или съкращавате съдържанието (цялостно или частично) на този сайт по никакъв начин, нито да го възпроизвеждате или да го показвате публично, изпълнявате, разпространявате или използвате за търговски цели.

Ако нарушите което и да е от тези Условия, Вашето разрешение за използване на сайта автоматично се прекратява и вие незабавно трябва да унищожите всички изтеглени или отпечатани материали. Освен ако изрично не е посочено тук или друга уеб страница на сайта. Нищо, съдържащо се в сайта не може да бъде тълкувано като предоставящо Ви право или лиценз за използване на някое от правата върху интелектуалната собственост, намерени на този сайт, било то чрез еспреп, импликация или по друг начин.

Благодарим Ви за коректността!

Вашият коментар