ПСИХОЛОГ РАДКА САВОВА

Radi_PR01Радка Савова – бакалавър по психология, магистър по психопатология,индивидуални психологически консултации, групови беседи, дискусии,
психологически консултации: ученици, родители, учители, подбор на персонал и професионално ориентиране

GSM: 0988 966 387 ; 0879 485 662
E-mail: znanie.bg@gmail.com