КАЛЕНДАР ДЕЙНОСТИ

M&R-R-D-slide-done-done

Миглена Цакова – лектор, водещ семинари, консултант,
експерт по Девиантно поведение (работа с проблемни деца и младежи); магистър по педагогика;
водещ специализирани обучения по WEB мениджмънт, концепции за бранд-позициониране, цялостно Интернет представяне и Facebook стратегии.
създател на Медиен Портал Познание-Бг, публицист и автор в медията

Радка Савова – бакалавър по психология, магистър по психопатология
индивидуални психологически консултации, групови беседи, дискусии
, психологически консултации: ученици, родители, учители
подбор на персонал и професионално ориентиране

Индивидуални психологически консултации,
групови беседи, дискусии, online консултации,
психологически консултации: ученици, родители, учители
подбор на персонал и професионално ориентиране

Изготвяне на Facebook стратегии, концепции за бранд-позициониране и цялостно Интернет позициониране за Facebook страници, сайтове и свързващи Интернет платформи. Подхождаме индивидуално и с акцент на отделните детайли и специфики на професионалния бранш, за който поемем ангажимент да изготвим WEB-стратегия.