КАЛЕНДАР ДЕЙНОСТИ

miglena 08_done

Индивидуални психологически консултации,
групови беседи, дискусии, online консултации,
психологически консултации: ученици, родители, учители
подбор на персонал и професионално ориентиране
M&R-R-D-slide-done-done

Миглена Цакова – лектор, водещ семинари, консултант,
експерт по Девиантно поведение (работа с проблемни деца и младежи); магистър по педагогика;
водещ специализирани обучения по WEB мениджмънт, Facebook стратегии и
цялостно И-нет позициониране;
създател на Медиен Портал Познание-Бг, публицист и автор в медията

Радка Савова – бакалавър по психология, магистър по психопатология
индивидуални психологически консултации, групови беседи, дискусии
, психологически консултации: ученици, родители, учители
подбор на персонал и професионално ориентиране

КАЛЕНДАР СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ: http://seminari365.com/profile.php?p_id=194

11111_d