Всеки да се възползва духовно от дарбата,която има

/ Автор: Старецът Паисий Светогорец /

Всеки човек трябва добре да оползотвори дарбата, която има, защото, след като Бог му я е дал, след това ще изисква от него. Например разумът е една сила, но според това как човек го използва, може да прави добро или зло. Ако човек е много умен и съобразителен и използва това по правилен начин, може да направи открития, които ще помогнат на света. Обаче, ако не го използва правилно, може да открива способи например как да ограбва другите. Или да вземем тези, които правят илюстрации и карикатури по вестници и т.н. С една карикатура, с една скица, изобразяват цяло събитие. И ако това има връзка с църковни теми и т.н., може да крие в себе си цяло богословие. Ако някои от тях бяха следвали богословие, биха  могли да се задълбочат много в божествените понятия, понеже умът им сече. Т.е. биха използвали тази острота на ума си, биха я осветили, и биха помогнали и на себе си, и на другите. А сега мнозина от тях вършат противното: ако са безсрамници -рисуват безсрамно, ако са присмехулници – подиграват се.

С други думи, онези, които притежават някоя особена способност, ще бъдат или полезни или вредни. Докато онези, които не притежават някаква особена способност, не могат, разбира се, да сторят някакво велико добро, но поне не могат да извършат и голямо зло.

/Издание на Славянобългарски манастир „Св.Вмчк.Георги Зограф“,Света Гора, Атон/

About the author

Вашият коментар