Съвещанието на мишките

Един ден всички мишки се събрали на съвещание, за да решат как да се спасят от една непрестанно тормозеща ги котка.  Чули се и се обсъдили много мнения, обаче нито едно от тях не било прието. Накрая една млада мишка се провикнала сред множеството с друга идея. Тя предложила да закачат един звънец на врата на котката. Така от звука на звънчето мишките винаги щели да бъдат предупреждавани, когато котката наближи към тях и те щели да имат достатъчно време, за да избягат и да се спасят от нея…В отговор на това предложение се чули аплаузи и одобрителни викове и то било единодушно прието.

В това време, седящият дотогава тихо и безмълвно в ъгъла най-възрастен мишок, се изправил бавно и казал:

– Много хитро предложение, нямам никакво съмнение, че ще е успешно. Обаче… Един въпрос ме човърка: Кой от нас ще отиде да закачи звънчето на врата на котката?!…

/Публикация : http://www.nice-time.com/showthread.php?tid=2352&page=1%2F

 

About the author

Comments

  1. За това съвещание на мишките и решението им за окачване на звънец дядо ми ми разказваше преди около половин век! Виждате ли как историята се повтаря?

Вашият коментар