„Очички, които те гледат“

/Неизвестен автор, предоставено от Роналд Далстън,
из кн. „Пилешка супа за душата“/

Малки очички те гледат,
наблюдават те нощ и ден.
С твоите думи главно
умът му е зареден.
Малки ръчички горят от желание
да правят, каквото правиш ти;
също като теб се вижда детето
в своите най-смели мечти.

Ти си като бог за това дете,
ти си най-мъдър от всички.
Никакви съмнения не се раждат
в неговата малка главичка.
То вярва в теб безкрайно,
вярва във всички твои думи и дела;
И щом порасне, ще постъпва и говори
точно както ти постъпваш и говориш сега.

Има едно ококорено малко дете,
което вярва, че си винаги прав;
наблюдава те денонощно
и по теб оформя своя нрав.
С всичко, което вършиш,
ти си пример в неговите очи.
За това малко момченце, което чака
да стане точно какъвто си ти.

About the author

Вашият коментар