Едно различно дете

/автор: Пандора Макмилън/

Хората ще виждат
Специален блясък покрай теб.

Ти ще пораснеш
Сред обръч от любов.
Личи си колко силно си желан
Във погледа изпълнен с горда радост
На твоите родители.

И ако някога
Между усмивките
Видиш следи от сълзи
То може би
Ще разбереш.

Ще разбереш,
Че някога е имало друго дете
Различно дете,
В техните надежди и мечти.

Това дете никога няма да израсте бебешките си дрехи
Това дете никога няма да ги буди нощем
Това дете никога няма да безпокои никого.

Освен понякога, в тихите моменти,
Когато на мама и татко ужасно им липсва
Точно това различно дете.

Нека надеждата и любовта те обвиват
За да научиш този урок завинаги
Колко безкрайно ценен
Колко безкрайно крехък
Е животът на земята.

Един ден, когато пораснеш
Може да видиш сълзите на друга майка
Нямата тъга на друг баща
Тогава ти и само ти
ще разбереш
И ще можеш да ги утешиш.

Когато цялата надежда изглежда изгубена
Ще им кажеш
С огромно състрадание:
„Знам как се чувствате
Аз съм тук само защото
Моята майка е опитала отново.“

A Different Child
poem by Pandora MacMillian

People notice
There’s a special glow around you.

You grow
Surrounded by love,
Never doubting you are wanted;
Only look at the pride and joy
In your mother and father’s eyes.

And if sometimes
Between the smiles
There’s a trace of tears,
One day
You’ll understand.

You’ll understand
There was once another child
A different child
Who was in their hopes and dreams.

That child will never outgrow the baby clothes
That child will never keep them up at night
In fact, that child will never be any trouble at all.

Except sometimes, in a silent moment,
When mother and father miss so much
That different child.

May hope and love wrap you warmly
And may you learn the lesson forever
How infinitely precious
How infinitely fragile
Is this life on earth.

One day, as a young man or woman
You may see another mother’s tears
Another father’s silent grief
Then you, and you alone
Will understand
And offer the greatest comfort.

When all hope seems lost,
You will tell them
With great compassion,
„I know how you feel.
I’m only here
Because my mother tried again.“

About the author

Вашият коментар