Понякога..

„Понякога изпитвам страх…
да не би за миг да те изгубя.
И срива се светът ми, като прах..“

About the author

Вашият коментар