„Бог и човек „

Един човек прошепвал:
„Господи, разговаряй с мен!“
И в ливадата тревите запяха .
Но човека не чувал!

Човекът после извикал:
„Господи, разговаряй с мен!“
Гръмотевица със светкавица преминали по небето.
Но човека не чувал!

Мъжът се огледал наоколо и казал:
„Господи, позволи ми да те видя!“
И звездите ярко заблестели …
Но човека не виждал.

Човекът отново извикал:
„Боже, покажи ми видение!“
И новият живот се родил през пролетта.

Но човека и това на забелязaл!

Човекът от отчаяние заплакал:
„Докосни се до мен, Господи, и ми дай знак, че си тук!“
След това Господ се спуснал и се докоснал до човека!

Но човека махнал от рамото си пеперуда и си тръгнал огорчен …

About the author

Вашият коментар