„Лошото мина“

Aвтор: Albatros
Когато те мисля, и в мене трепери врабче –
навярно си мисли, че зимата няма да свърши.
И дъвча, преглъщам и гълтам от хляба парче
парче от ракета ръждясала ядрена – пършинг.

Такъв ми е студ – появи се отнейде за миг,
речи ми, че носиш във стомната винце за мене.
Аз вечерям без теб – изоставен в окопа войник –
разделил къшей хляб на победители и победени.

Искам вече да мина през своите тежки войни,
Пред къщурката твоя на прага в несвяст да се срина.
А когато ме видиш, да ми кажеш – войниче, стани!
Лошото мина, войниче.
Лошото мина.

/ Източник:http://hulite.net /

About the author

Вашият коментар