„Молитва“

Господи Иисусе!

Господи Иисусе, ако се уморя от труд и ръцете ме заболят да давам, да помагам, да подкрепям и тежки ми станат Твоите заповеди и службата би ме довела да роптая, покажи ми Господи Твоите ръце, които не се уморяваха да помагат, да утешават, да лекуват и да благославят.
Покажи ми Господи Твоите прободени на кръста ръце!

Господи Иисусе, ако някога нозете ми се препънат и се приготвя да се върна назад, защото пътеката е стръмна и камъни нараняват нозете ми и почна от болка да роня сълзи, покажи ми Господи Твоите нозе – неуморимите, носещи по земята мир, радост и благословение.
Покажи ми Господи Твоите приковани на кръста нозе!

Господи Иисусе, ако срам и страх ме облъхнат и не смея да изявя Твоята Любов и затворя пред човеците устата си, покажи ми Господи Твоето лице, увенчано с трънен венец и обляно в кръв.
Спасителю мой, покажи ми Твоето лице и ме погледни така, както някога погледна Петра!

Господи Иисусе, ако падна под жестоките удари на живота и не мога да понасям присмехите заради Тебе, когато съм готов дори да се отрека от Тебе, Господи – покажи ми Твоя Кръст – грубия, тежък, под който Ти падна и не възропта. На този Кръст Ти бе прикован за греховете на света и…за моите грехове.

Господи Иисусе, ако погледа ми затъмни съблазън или изкушение смути ума ми и нямам спокойствие и радост или загубя мира в сърцето си, покажи ми Господи Твоя наскърбен лик – неопетнен и чист от грях.
Погледни ме благо и ме подкрепи!
Спасителю мой, покажи ми Твоя лик, защото Ти ме плени с любов, а сега ми прати сили и ме очисти!

Господи Иисусе, ако в мене се прокрадне съмнение и то като тъмен облак засени сърцето ми и там се забият стрелите на безверието и вярата ми се поклати, покажи ми Господи Твоите пет рани, получени на Кръста за мен и като Тома ме осияй с присъствието си, отвори ума ми и разпръсни съмнението.
Спасителю, избави ме в такъв час, укрепи ме и ме благослови!

Господи Иисусе, ако сърцето ме заболи от дълбоко разочарование и скръб ме потопи поради клеветите и обидите на моите братя и сестри и вместо любов ме обхване студено безразличие, покажи ми Господи Твоите прободени гърди, Твоето любвеобилно сърце, в което имаше за всички всеопрощаваща любов.

Господи Иисусе, аз се срамувам да Ти покажа ръцете, нозете, сърцето си, защото толкова малко съм Те обичал, толкова малко съм страдал за Тебе и толкова малко съм приличал на Тебе.

Прости ми Спасителю мой и ми помогни да стоя верен за Тебе до край, както Ти стоя за мене на Голгота!

Амин.

(Из: Православен молитвослов )
http://www.pravoslavieto.com/molitvoslov/molitvi/gospodi_iisuse.htm

About the author

Вашият коментар