„Оптимистът“

Неизвестен автор, предоставено от: Брайън Кабано
twins-300x207
Има една история за двама еднояйчни близнаци. Единият бил преизпълнен с надежда оптимист.
– Всичко е в цветя и рози! – казвал той.
Другият бил мрачен и безнадежден песимист.В сравнение с него Мърфи, от Законите на Мърфи, би бил оптимист. Разтревожени, родителите на двете момчета ги завели при местния психолог. Той предложил на родителите план за уравновесяване личностните характеристики на близнаците.
– На следващия рожден ден ги оставете да си отворят подаръците в две различни стаи.
Дайте на песимиста най-хубавите играчки, които можете да си позволите, а на оптимиста дайте кофа с оборски тор. Родителите го послушали и внимателно наблюдавали резултата.
Когато надникнали в стаята на песимиста, го чули да се оплаква на глас:
– Цветът на този компютър не ми харесва… Тоя калкулатор няма начин да не се повреди…
Тая игра не ми харесва… Познавам едно момче, което има по-голяма кола от тази…
Родителите прекосили коридора на пръсти и надникнали в другата стая, където видели
своя малък оптимист щастливо да хвърля тор във въздуха. Той се смеел:
– Не можете да ме измамите! Където има толкова много тор, трябва да има и пони!

УСМИХВАЙТЕ СЕ, КАКВОТО И ДА СЕ СЛУЧВА И БЪДЕТЕ ОПТИМИСТИ 🙂

/ Из кн. „Пилешка супа за душата“ /

About the author

Comments

Вашият коментар