„Тези, които имат значение..“

„Приятелите, на които можеш да се обадиш в четири сутринта, са тези, които имат значение!“

About the author

Вашият коментар