Какво е написано тук?

/ Източник:  BMW Club Bulgaria /

Учени от Кембридж достигнаха да интересно откритие – според тях няма значение как е написана думата , важно е само първата и последната буква да са правилни и можем да разберем какво пише …
Убедете се сами в текста, който следва :

НЕ МГОА ДА ПВОАРВЯМ, ЧЕ НИСАТНИА РИБАРЗАМ КВАКО ЧТЕА.ТВОА Е ФЕМАНОЕНЛАНТА МОЩ НА ЧЕОШВИКЯ МОЪЗК. СЕПРОД ИЗЕДЛОВСАТЕКЛСИ ЕИКП В КДЕМРБИЖ, НМЯА ЗАЧНЕИНЕ КАК СА ПОРДЕНДЕИ БКУИВТЕ В ДАУТМА, ВАНЖО Е СМАО ПРТЪАВА И ПОДНСЛЕАТА ДА СА НА МЕТАТСА СИ. ОСНТААОЛТО МЖОЕ ДА Е НАЪЛПНО РБЪАЗРНКАО И ВЪРКПЕИ ТВОА МЖЕОТЕ ДА ГО ЧЕТТЕЕ
БЕЗ ПРЛОЕБМ. ПРАЧИНИТА Е, ЧЕ ЧОВШЕКЯИТ МЪОЗК НЕ ЧТЕЕ ВСКЯА БКУВА ПОЕЛНОТДО, А ДАУМТА КТАО ЦЛЯО. МЖЕТОЕ ДА РЗБЪРАКАТЕ МСТЕАТА НА ОАСТНАИЛТЕ БВУКИ И ВСЕ ПАК НПИАСАТНОО ЩЕ ПРДЪОЛАЖВА ДА СЕ ЧТЕЕ С ЛКОЕТА. ПРИИЧНТАА Е В НЧИАНА ПО КОТЙО ВИАШЯТ МЪОЗК ОРАБОТБВА ИРНФОЦМАИЯТА.

About the author

Вашият коментар