„Четири неща“


“ Четири неща не могат да бъдат върнати:
камъкът, след като е хвърлен;
думата, след като е казана;
мигът, след като е пропуснат;
времето, след като е отминало…“

About the author

Вашият коментар