„Чудо..“


„Понякога сме толкова крехки,
че само малко ни е нужно:
някой да ни стопли безрезервно,
с длани топли – като чудо…“

About the author

Вашият коментар