„За детството..“

„Ясните очи на детето бързо се замъгляват от идеи, предразсъдъци и абстрактни понятия. Естественото, свободно Същество се покрива с тежката броня на егото.
И чак след години инстинктивно схващаме, че ни е било отнето някакво жизненоважно усещане за тайнство. Слънцето проблясва в клоните на боровете и в един миг на красота и непозната болка нещо пронизва сърцето ни, сякаш сме си спомнили рая.
От този ден нататък, ние ставаме търсачи.“
/ Петер Матисен /

About the author

Вашият коментар