„Моят татко, когато бях на…“

/Ан Ландърс, из кн. „Пилешка супа за душата“ /

4 години: Моят татко може всичко.
5 години:Моят татко знае страшно много.
6 години:Моят татко е по-умен от твоя.
8 години:Моят татко не знае съвсем всичко.
10 години:В онези древни нремена,когато моят татко е бил малък,
нещата са били доста по-различни.

12 години:Е,естествено, моят татко не разбиранищо от тези неща.
Вече е твърде стар,за да си спомня детството.
14 години:не обръщайте внимание на моя татко.Той е толкова старомоден!
21 години:Кой? Той ли? Та той е такава отживелица!
25 години:Татко разбира от някои неща,но това е съвсем естествено,след като е живял толкова дълго.
30години:Може би трябва да се посъветваме с татко. В края на краищата,той е човек с опит.
35години:Нищо няма да предприема без да съм питал татко.
40години:Чудя се как ли се е справял татко.Той е толкова мъдър и има богат
жизнен опит.
50години:Всичко бих дал татко да е тук,за да обсъдя въпроса с него.
Колко жалко,че не осъзнавах колко е умен.Можех да науча много от него.

About the author

Вашият коментар