Вечерна молитва

Прости, човеколюбиви Господи, онези, които ни мразят и обиждат.
Стори добро на онези, които ни правят добрини.
На братята и сродниците ни дарувай, каквото просят за спасение и вечен живот.
Посети болните и им дарувай изцеление.
Онези, които са в морето, напътствувай.
На пътуващите бъди Спътник.
На народа ни помогни.
На тия, които ни служат и се смиляват над нас, дарувай прощение на греховете.
Тези, които са заръчали на нас недостойните да се молим за тях,
помилвай ги според Твоята голяма милост.
Помени, Господи, по-рано починалите наши деди, отци и братя и ги упокой, дето сияе светлината на Твоето лице.
Помени, Господи, нашите братя, които са в робство, и ги избави от всяко нещастие.
Помени, Господи, тези, които принасят плодове от труда си и правят добрини на Твоите свети Църкви: дай им каквото просят за спасение и вечен живот.
Помени, Господи, и нас смирените, грешни и недостойни Твои раби.
Просвети нашия ум със светлината на Твоето познание и ни насочи в пътя на Твоите заповеди, заради молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и Приснодева Мария
и на всички Твои светии, защото си благословен во веки веков. Амин!

Из: Православен молитвослов, Вечерни молитви

About the author

Comments

Вашият коментар