„Кръстът“

Млад мъж беше в края на силите си и не виждайки изход, падна на коленете си в молитва.
“Боже, не мога да продължа – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.”
Бог отговори:
“Сине мой, ако не можеш да понесеш неговата тежест, просто остави кръста си в тази стая. След това отвори онази врата и си избери който и да е друг кръст.”
Мъжът беше изпълнен с облекчение и каза:
“Благодаря Ти, Боже.”
След това направи така, както му беше казано.
Като влезе в стаята, той видя много кръстове – някои толкова големи, че върховете им не се виждаха.
Тогава забеляза малко кръстче, подпряно на отдалечената стена.
“Бих искал този, Боже” – прошепна той.
И Бог отговори:
“Синко, това е кръстът, който ти току-що остави.”
Когато проблемите в живота изглеждат непреодолими, това ни помага да се огледаме наоколо
и да видим с какво трябва да се справят другите хора.
Тогава ти ще видиш, че си по-щастлив, отколкото си си представял.

 

/Източник: http://www.sibir.bg/

About the author

Вашият коментар