„Приятелството и Любовта“

“ Един ден любовта казала на приятелството:
– Защо съществуваш ти когато мен ме има ?
А приятелството отговорило:
– За да донеса усмивка, там където ти оставяш сълзи ! “

Вашият коментар