„Стъпка по стъпка“

“ Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш.
Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен.
Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир.
Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш.
А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш “
/ Конфуций /

About the author

Вашият коментар