ХУБАВО Е ВСИЧКО ДА СВЪРШВА НАВРЕМЕ…

/Автор: Станка Пенчева/
Хубаво е всичко да свършва навреме —
Да напуснеш рано огнището,
Преди огънят да е станал на пепел;
От трапезата да станеш рано —
За да не събираш после трохите;
И да отвърнеш очи,
Преди другите очи да изстинат.

Не обичам да гледам сухи цветя
И празни чаши…
Не ме докосвай никога без обич.

Източник:  http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=272&WorkID=10042&Level=1

About the author

Comments

Вашият коментар