„Ако се върнеш“

/автор: Михаил Белчев/

Ако се върнеш,
всичките мъгли,
ще се разкъсат
и ще стане светло.
Ще влезе радост в тъжните ми дни,
ако се върнеш ти,
ако се върнеш.

Ако се върнеш,
всичките вини
ще се обърнат
с гръб към теб и мен.

Ще лумен огън
както и преди,
ако се върнеш ти,
ако се върнеш.

Ако се върнеш
всичките стени
ще се разпаднат
и света ще видим.
Остава само
някой да те спре,
за да се върнеш ти,
за да се върнеш.

About the author

Вашият коментар