Да съумееш

„Страданието става красиво,
когато човек понася големите бедствия бодро,
не чрез притъпяване на чувствата,
а чрез величие на духа.“
/Аристотел /

About the author

Вашият коментар