Чаша мляко


Един беден младеж продавал дрехи от врата на врата, за да плати за своето образование. Един ден той видял, че има само 10 цента в джоба си. Бил гладен и решил да помоли за малко храна в следващата къща, до която стигне.
Гладът му обаче изчезнал, щом зърнал красивата млада жена, която му отворила вратата. И вместо за храна, той помолил за чаша вода.
Жената видяла, че младежът било много гладен и вместо вода му донесла огромна чаша с мляко. Той я изпил много бавно и после попитал:
– Колко ви дължа?
– Нищо не ми дължите. – отвърнала тя – Моята майка ни учеше да не приемаме нищо в замяна на проявената доброта.
– Тогава ви благодаря от цялото си сърце! – отговорил младежът.
Когато Хауърд Кели напуснал къщата, той не само се чувставал физически по-добре, но и възвърнал вярата си в Бог, която почти никога не го била напускала.
Години по-късно, същата млада жена се разболяла много тежко. Местните лекари били объркани и изпратили младата жена в голям град, където смятали, че специалистите ще могат да диагностицират това рядко заболяване.
Д-р Хауърд Кели бил повикан за консултант. Когато той чул името на града, в който тя живеела, един спомен изплувал пред очите му.
Той станал и отишъл в нейната стая. Влизайки там, той мигновенно я разпознал. Върнал се в стаята за консултации решен да направи всичко по силите си, за да и спаси живота.
От този ден нататък, той обръщал специално внимание на този случай. След дълга битка, войната най-накрая била спечелена.
Д-р Кели бил дал инструкции болничната сметка да му бъде изпратена за одобрение. Когато получил фактурата, той я прегледал, написал нещо в полето и я изпратил в нейната стая.
Отваряйки плика, тя си мислела, че вътре ще намери фактура, която ще изплаща до края на дните си.
Когато най-накрая отворила плика, нещо привлякло вниманието и върху полето на фактурата.
Тя прочела следните думи:
Платено изцяло с чаша мляко : Д-р Хауърд Кели.
Радостни сълзи изпълнили очите и сърцето и. Тя прошепнала: “Благодаря ти Господи, че любовта ти е докоснала ръцете и сърцата на хората”.

About the author

Вашият коментар