Когато се усмихвате


„Няма езикови бариери,
когато се усмихвате.“
/Алън Клайн/

Вашият коментар