Пчела или муха?…

Според стареца Паисий човекът постъпва по два начина: като пчелата или като мухата.
Ако пчелата попадне в една отдавна непочиствана стая, пълна с непотребни вещи и боклук, ще лети дълго и сред всички нечистотии ще намери парченце захар или нещо сладко и ще кацне върху него.
А когато мухата лети над ухаеща поляна, осеяна с цветя, между многото цветя ще намери купчинка боклук и ще кацне точно там.
Старецът ни съветва да постъпваме като пчелите, да търсим доброто и позитивното и да спираме ума си върху него.
Ако решим да описваме неуредиците в един манастирски двор колко са олющени стените, колко са избледнели надписите на табелките, колко е съборена оградата и стъпкана тревата, колко неприятно е поведението на манастирските котки и кучета, бихме могли да изпишем много страници, изпълнени с мрачна безнадеждност, достойна за книгите на Камю, от които душата би помръкнала и посърнала.

Но нека да прелетим над всичко това и да потърсим сладките и благоуханни островчета на доброто, чистото и святото, островчета на благодатни свидетелства и дарове
Те са толкова много, че ако решим да открием всичките, да ги съберем и опишем, не би ни стигнал цял живот.
Затова нека по-скоро да се заловим за работа.
Много труд ни чака, а времето е малко.


Източник: http://synpress-classic.dveri.bg/books/sakrovishnica/index.htm

About the author

Comments

Вашият коментар