„Сила „


/ Автор: Добри Жотев /

– Ти в душата ми вече не си.
Не търси за милувка лицето!
Не търси!
– Аз не търся, търсят ръцете!

– Да, разбирам как много боли.
Но недей, не моли празнотата!
Не моли!
– Аз не моля, молят устата.

– И не чакай със жадни очи!
И не питай за мене, не питай!
Не плачи!
– Аз ли плача? Плачат очите.

About the author

Вашият коментар