„Богатството“


„Богатството не е в това,
което имаме, а в това,
без което не можем!!“
/Имануел Кант/

About the author

Вашият коментар