Твоята молитва за другия човек

„Някой казал на стареца, че се старае с гореща вяра да съсредоточи ума си в сърцето и да се моли дори
и за другите, но нищо не се получава.
Старецът обясни:
“Това е външно усилие. Когато направиш болката на
другия човек своя, тогава няма да са необходими никакви разсъждения. Ще те боли сърцето и молитвата ти ще стане сърдечна. Твоята молитва за болния ще помогне само тогава, когато той поиска да стане по-добър.” / Старецът Паисий Светогорец /

/ Из кн. „Да превърнеш чуждата болка в своя“ http://sveta-gora-zograph.com/books/Bolca/book.pdf

About the author

Вашият коментар