„Единственото нещо“


„Единственото нещо, от което се нуждае злото,
за да триумфира, е добрите хора да не правят нищо.“
/ Eдмънд Бърк /

About the author