Хората измениха хармоничната природа

Автор: Старецът Паисий Светогорец,
Из кн.”С болка и любов за съвременния човек”

Повечето технически средства, които използват днес хората за своите удобства, вдигат шум. Ах, нарушиха хармонията на природата със своите шумове! Измениха я съвсем и с всичките съвременни средства я доведоха до катастрофа.
Едно време какво спокойствие имаше!

Как човек се изменя и заедно с това изменя всичко около себе си, без да го осъзнава!
Всички днес са научени да живеят с шум около себе си. Например на много от съвременните деца, за да си прочетат уроците, им трябва рок музика! Т.е. по-добре им е да четат, слушайки музика, отколкото на тишина. Чувстват се добре с шума, защото вътре в самите тях е шумно и неспокойно. Навсякъде има шум. Постоянно чуваш нещо да бучи! Буу, буу…, за да нарежат дърва, буу…, за да шлайфат, буу…, за да напръскат с пръскачка. По-късно ще изнамерят други пръскачки като самолети, които ще вдигат още повече шум и ще си кажат: “А, тия пръскачки са по-добри, защото сипят химикалите отгоре и не остава и листенце не напръскано”, и ще искат да си купят от тях, и ще са доволни от тях.
Човек тръгва да направи една дупка, за да забие един пирон и пак… взема някоя “бучилка”!
И за да направи какво? Някаква си дупчица!
И се радва за това, а чудното е, че дори се гордее!
За да вземе глътка по-хладен въздух, взема си вентилатор на батерии, и пак буу…
Преди, когато на човек му беше топло, правеше си вятър с ръка, а сега оглушава, за да се поразхлади малко! Също и на морето вече всичко вдига шум.
Някога корабите с платна плаваха тихо, а сега и една малка лодка бръмчи и трака!
Не след дълго повечето хора ще започнат да се придвижват със самолети.
И знаеш ли какво ще стане?
Земята поглъща някаква част от шума, но във въздуха ще е… Боже опази!

Източник:
http://sveta-gora-zograph.com/books/S_bolka_i_liubov/book.html#d0e1468
Авторски права © 2007 СВЕТА ГОРА, АТОН,
Славянобългарски манастир, СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ЗОГРАФ” /
Ето и линк към цялата книга http://sveta-gora-zograph.com/books/S_bolka_i_liubov/book.html

About the author