Живот ли щеше да е…

„Не винаги под слънцето се скиташ,
не винаги живота ти е песен.
Но винаги е нужно да се питаш,
живот ли щеше да е, ако беше лесен?“
🙂

About the author