Единствената любов…


„Единствената любов,
която запазваме, е тази, която раздаваме!!!“

About the author