Единствената любов…


„Единствената любов,
която запазваме, е тази, която раздаваме!!!“

Comments are closed.