Животът e твърде скъп…


„Животът е твърде скъп и много кратък,
за да не протегнем ръка и да докоснем човека до нас с любов!“

About the author