Какво му трябва на човек?…

/автор: Роберт Рождественски/

На човек му трябва малко
път да има на света,
трябва му да има майка
и да бъде жива тя.

На човек му трябва малко
да е силен сред беди
и да има за начало
брат един и враг един.

На човек му трябва малко
слънце, гръм и тишина,
аленият цвят на мака
лъч един и смърт една.

Сутрин вестник непрочетен,
пълен с хиляди защо
и в кръвта една планета,
на земята! Туй е то!

И пътека междузвездна
и за скорости мечта.
Туй е работа тъй лесна
като две и две е тя.

Мъничка една наградa
след шума и след гърма.
Малко на човек му трябва
да го чака някой у дома.

About the author