Най-хубаво е…

/Автор: Велин Георгиев/

Измислица е всяка друга хубост,
макар да има хубави неща.
Най-хубаво е всъщност да си влюбен,
за да откриеш, че си бил с душа.

Дори дъждът на влюбен ми прилича,
защото към земята се стреми.
Най-хубаво е всъщност да обичаш.
Най-хубавият миг е оня миг,
във който ти разбираш, че си влюбен,
забравил за рождения си ден.
Защото всички дни са толкоз хубави,
че ти приемаш всеки за рожден.

About the author