Ако думите падаха…

 „Ако думите падаха
и никнеха в пръстта-
щеше да има ливади
там, откъдето сме минали,
щяха цветя да растат
там, където сме спирали…
И само билка една,
горчива и бяла,
щеше да разцъфти
над раздялата.“

/ автор: Станка Пенчева http://liternet.bg/publish9/spencheva/index.html

About the author