Крилото на волята

/ Старецът Паисий Светогорец /
Хората лесно се влияят – и от доброто, и от лошото.
По-лесно се влияят от лошото, защото там командва дяволът. Кажи на някого например да спре цигарите, защото са вредни. Само щом реши да ги спре, дяволът ще отиде и ще му каже: “Тези цигари са по-малко отровни, а онези имат филтър и той пречиства… Пуши от онези, няма да ти навредят”. Намира му някакво оправдание, за да не спре да пуши; намира му някакво… “решение”! Защото дяволът може да намира за нас цял куп оправдания. А онези цигари, които му предлага, може да му навредят още повече. Затова е нужно да имаме воля. И ако човек не отсече недостатъците си, докато е още млад, след това е трудно да ги преодолее, защото с напредване на възрастта волята отслабва.
Ако човек няма воля, не може да направи нищо. Свети Иоан Златоуст казва: “Всичко се състои в това дали човек иска или не иска”. Това е много важно! Бог е благ по природа и винаги желае нашето добро. Нужно е обаче и ние да го желаем. Защото човек лети духовно с две крила: с Божията воля и със своята воля. Бог е залепил постоянно едното крило – Неговата воля – на рамената ни. Но за да литнем духовно, трябва и ние да залепим на другото рамо нашето крило – човешката воля. Когато човек има силна воля, тогава притежава човешкото крило, което се уравновесява с божественото и той започва да лети. А ако волята му е слаба, тръгва да литне, но се премята във въздуха и пада. Отново се опитва – и отново същото.
– Отче, волята може ли да се развива?
– Нали сме казали, че всичко може да се развива. Всички хора имат воля – кои по-слаба, кои по-силна. Когато човек има желание да се подвизава, моли Бога да усили волята му и Бог помага. Когато човек не напредва, трябва да знае, че или въобще не проявява воля или проявява слабо волята си, което пак не му е от полза. Ако птицата има едно здраво крило, но не се грижи за другото, тогава от него изпадат някои пера и след това не може да лети добре. Едното крило е здраво, обаче другото е като счупен гребен. Птицата го размахва, но между перата му минава въздух и не може да лети добре. Литва за малко и започва да се превърта във въздуха. За да полети, трябва и това крило да е цяло. Така и човек трябва да внимава и да се грижи за своята човешка воля, ако иска да лети духовно по правилен начин.
А какво прави дангалакът? Отива крадешком и измъква от човешкото крило първо някое малко перце, после някое малко по-голямо и ако човек не внимава, изтръгва и някое голямо и когато се опита да лети, не може. Ако дяволът успее да изскубне няколко пера, когато човек тръгне да лети, влиза въздух през това крило и той започва да се премята във въздуха. Божественото крило винаги е здраво и цяло. Не му липсват пера. Дяволът не може да ги скубе, тъй като крилото е божествено. Човек трябва да внимава да не се отнесе небрежно и дяволът да извади някое перо от собственото му крило. Когато започнат лека-полека да се промъкват леността и равнодушието, волята отслабва. Какво да прави Бог, ако човекът не желае? Не иска да се намесва, защото зачита човешката свобода. Така човек прави непотребно и божественото крило. Когато обаче има воля, т.е. и неговото крило е неповредено, тогава и Бог желае, и човекът желае – и хвръква.
– Отче, какво точно е това хвръкване? Имате предвид, че трябва да желая да напредна духовно, да желая спасението си?
– Разбира се, дете мое! Когато казвам летене, имам предвид духовното въздигане, а не да литна и да кацна на някой кипарис!
– Отче, бяхте ни казали, че човек може да оре, да сее и да върши всички други работи, но се случва да не може да изкара дори и семето, което е посял.
– Да, така е. Ако човек не внимава, дяволът ограбва труда му. А ако внимава и приеме сериозно въпроса за спасението на душата си, тогава се подвизава, напредва, дава плодове, храни се духовно и се радва ангелски.

***
[50] Т.е. живее невнимателно – б. пр.

/ Откъс из кн. “Духовно пробуждане”
Слова Том 2
Старецът Паисий Светогорец
Авторски права © 2008 СВЕТА ГОРА, АТОН,
Славянобългарски манастир, СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ЗОГРАФ”
http://sveta-gora-zograph.com/books/Duhovno_probughdane/book.html#d0e935

About the author