Приятел


“ Приятел е този, който остава,
когато целият свят си тръгва.“
/Албан Гудиър /

Comments are closed.