Диря в сърцето


„Някои хора преминават набързо
през живота ни.
Други спират за миг
и оставят диря в сърцата ни.
После никога не можем да бъдем същите…“

About the author