Смирението


“Видях мрежите, които врагът разстилаше над света, и рекох с въздишка:
“Какво може да премине неуловимо през тези мрежи?”
Тогава чух глас, който ми рече:
“Смирението.”
/ Св. Антоний Велики /

 

About the author