Трите загадки

Един цар казал на своя съветник:
-Искам да разгадаеш три загадки.
Ако се справиш, ще те позлатя.
Ако не, ще ти взема главата.

Ето и загадките:
Кое е най-важното време?
Кой е най-важният човек?
Кое е най-важното дело?
Имаш три дни.

Тръгнал си съветникът.
Мислил, мислил, нищо не измислил.
Вървял и плачел. Главата си ще загуби. Минал през една поляна, на която момиче пасяло гъски.
-Защо плачеш, старче?-попитало момичето.
Той споделил болката си.
-Но това е толкова просто. Най-важното време е Сега, защото миналото е отлетяло,
а бъдещето още не е настъпило.
Най-важният човек е този, който Сега е до теб,
защото може да си замине и никога повече да не го видиш.
А най-важното дело е това, което вършиш Сега за човека, който е до теб.

About the author