Щастие

Когато бях на 5 години мама непрекъснато ми повтаряше, че най-важното в живота е
да бъдеш щастлив. Когато тръгнах на училище, попитаха всички ни, какви искаме да станем, когато порастнем.
Аз отговорих:
– Щастлива!
Тогава ми казаха:
– Ти не си разбрала въпроса…
А аз отвърнах:
– Не! Вие не сте разбрали Живота…

/Из „35 килограма надежда“, Автор – Анна Гавалда/

About the author