Само когато…


„Само, когато
последното дърво бъде отсечено,
само, когато последната река бъде отровена,
само, когато последната риба бъде хваната,
само тогава ще разберем,
че парите НЕ МОГАТ ДА СЕ ЯДАТ !!! “
/индианска сентенция/

About the author