Ако знаехме…

„Ако установим, че ни остават още пет минути,
за да кажем всичко, което имаме да кажем,
телефонните кабини щяха да се препълнят
с хора,
които се обаждат на други хора,
за да им кажат с пресеклив от вълнение глас, че ги обичат.“
/Кристофър Морли/

About the author