За равнодушието


„Не се страхувай от враговете си –
в най-лошия случай могат да те убият.
Не се страхувай от приятелите си –
в най-лошия случай могат да те предадат.
Страхувай се от равнодушните –
те нито убиват, нито предават,
но благодарение на тяхното мълчаливо съгласие съществуват и предателството и убийството.“
/Роберт Еберхард Бунзен/

About the author