Родопа


„Няма човек,
който да обгърне Родопа с един поглед.
Няма връх, на който да се изкачиш,
та да я познаеш с един поглед.

Трябва да я извървиш и да я изстрадаш,
та после да я събереш в сърцето си
и да я погледнеш –
ала трябва да имаш сърце на орел.

Не можеш да видиш Родопа с очите си,
трябва да я видиш със сърцето си.
Със затворени очи, в себе си. “

Из „Време разделно“, Антон Дончев

About the author