Тежък жребий

Аз съм тежък жребий,
остави…
Само бури с мен ще ти се случват.
Търпят ме само вчерашни мъгли,
защото бързо отшумяват и се губят.
Сега съм хаос,
отмини.
Ще оглушееш в моето „Съжалявам!“
Докато не стъпя здраво сред лъчи,
ще бъда тежък жребий,
побеляваш…

About the author